Добре дошли в ICAP CRIF

Вашият партньор при взeмане на бизнес решения

ICAP CRIF Система за бързо известявяне при промени

Известяване към подробен профил

Дейност, Адреси, Администратори, Основни данни, Капитал, Статус, Контакти, Финансови данни, Просрочени задължения, Собственици, Клонове, Кредитна оценка, Свързаност, Негативна информация, Особени залози, Трансформации

Известяване към стандартен профил

Дейност, Адреси , Администратори, Основни данни, Капитал, Статус, Контакти, Финансови данни, Просрочени задължения, Собственици, Клонове, Кредитна оценка, Свързаност, Негативна информация, Особени залози

Известяване към компактен профил

Дейност, Адреси, Администратори, Основни данни, Капитал, Статус, Контакти, Финансови данни, Собственици, Кредитна оценка

Други услуги

СЕКТОРНИ
АНАЛИЗИ

Анализ на основните финансови индикатори и кредитна оценка на всеки сектор от българската икономика

МАРКЕТИНГ
ЛИСТИ & FINDBIZ

Маркетингови кампании за постигане на оптимални търговски резултати, чрез достигане до правилните клиенти

АНАЛИЗ НА
КОНКУРЕНТИ

Определете позицията на Вашата компания спрямо Вашите конкуренти, чрез структуриран анализ на търговски и финансови данни

АНАЛИЗ НА
ПОРТФОЛИО ОТ КЛИЕНТИ

Създайте кредитната политика на компанията и анализирайте потенциалните търговски рискове на Вашето портфолио от клиенти.

ЗА ICAP CRIF

ICAP CRIF е пазарен лидер в предоставянето на Решения в сферата на Бизнес Информацията и Управлението на Кредитния Риск в Югоизточна Европа.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ