ПЛАТЕЖЕН РЕГИСТЪР

Платежният Регистър - Програмата за Платежна дисциплина ICAP Trade Exchange е единствената мрежа за обмен на данни по междуфирмените търговски разплащания и платежната дисциплина в България.

Програмата съчетава опита и утвърденото име на ICAP Group в управлението на бази данни и оценката на търговския риск и фирмената платежоспособност, с дългогодишния опит и познанията на Dun & Bradstreet световният лидер в областта на бизнес информацията. Програмата е развита по света от Dun & Bradstreet в над 55 държави. Изгражда се на основата на опита и базата на Dun & Bradstreet от цял свят, но е специално разработена от ICAP Group за българския пазар отчитайки неговата специфика.

Основна цел на ICAP Trade Exchange е да служи като още един възможен инструмент за подобряване на търговските разплащания на дружествата, профилактика срещу несъстоятелността и несъбираемостта, както и подобряване ликвидността.

Платежният Регистър - Програмата ICAP Trade Exchange подпомага дружествата при изработване на политиките им по управлението на вземанията и задълженията си, обогатява управленските подходи и методи и по-прецизното измерване на търговския риск..

Вижте повече

Достъп до Анализ на Портфолиото от Клиенти в ICAP Програмата Trade Exchange