Добре дошли в ICAP

Вашият партньор при взeмане на бизнес решения

ICAP Система за бързо известявяне при промени

Известяване към подробен профил

Дейност, Адреси, Администратори, Основни данни, Капитал, Статус, Контакти, Финансови данни, Просрочени задължения, Собственици, Клонове, Кредитна оценка, Свързаност, Негативна информация, Особени залози, Трансформации

Известяване към стандартен профил

Дейност, Адреси , Администратори, Основни данни, Капитал, Статус, Контакти, Финансови данни, Просрочени задължения, Собственици, Клонове, Кредитна оценка, Свързаност, Негативна информация, Особени залози

Известяване към компактен профил

Дейност, Адреси, Администратори, Основни данни, Капитал, Статус, Контакти, Финансови данни, Собственици, Кредитна оценка

Други услуги

СЕКТОРНИ
АНАЛИЗИ

Анализ на основните финансови индикатори и кредитна оценка на всеки сектор от българската икономика

МАРКЕТИНГ
ЛИСТИ & FINDBIZ

Маркетингови кампании за постигане на оптимални търговски резултати, чрез достигане до правилните клиенти

АНАЛИЗ НА
КОНКУРЕНТИ

Определете позицията на Вашата компания спрямо Вашите конкуренти, чрез структуриран анализ на търговски и финансови данни

АНАЛИЗ НА
ПОРТФОЛИО ОТ КЛИЕНТИ

Създайте кредитната политика на компанията и анализирайте потенциалните търговски рискове на Вашето портфолио от клиенти.
Знаете ли, че ICAP
предлага услуги за управление на ЧР?

Вижте тук нашите услуги за управление на Човешките ресурси:
подбор, обучение, оценка и аутсорсинг на персонал.

ЗА ICAP

ICAP Group е една от най-успешните Групи за предлагане на бизнес услуги в югоизточна Европа.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ