Добре дошли в ICAP CRIF

Вашият партньор при взeмане на бизнес решения

ICAP CRIF Система за бързо известявяне при промени

 

Известяване към стандартен профил

Дейност, Адреси , Администратори, Основни данни, Капитал, Статус, Контакти, Финансови данни, Просрочени задължения, Собственици, Клонове, Кредитна оценка, Свързаност, Негативна информация, Особени залози
 

Други услуги

СЕКТОРНИ
АНАЛИЗИ

Анализ на основните финансови индикатори и кредитна оценка на всеки сектор от българската икономика

МАРКЕТИНГ
ЛИСТИ & FINDBIZ

Маркетингови кампании за постигане на оптимални търговски резултати, чрез достигане до правилните клиенти

АНАЛИЗ НА
КОНКУРЕНТИ

Определете позицията на Вашата компания спрямо Вашите конкуренти, чрез структуриран анализ на търговски и финансови данни

АНАЛИЗ НА
ПОРТФОЛИО ОТ КЛИЕНТИ

Създайте кредитната политика на компанията и анализирайте потенциалните търговски рискове на Вашето портфолио от клиенти.

ЗА ICAP CRIF

ICAP CRIF е пазарен лидер в предоставянето на Решения в сферата на Бизнес Информацията и Управлението на Кредитния Риск в Югоизточна Европа.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ