Управленско Консултиране


Стратегическо и бизнес планиране
ICAP предлага интегрирани консултантски услуги в сферата на стратегическото и бизнес планиране, като по този начин допринася за развитието на ефективна стратегия, която осигурява постигането на поставените цели.


Програми за Управление и развитие на проекти
Осъществяването на проекти, които се отразяват в структурни промени в дейността на частни компании или публични институции изискват добро планиране и организация. ICAP има богат опит в управлението на проекти както в частния, така и в публичния сектор


Маркетингово консултиране
ICAP развива маркетингови стратегии и спомага за тяхното имплементиране в дейността на различни B2B и B2C компании, опериращи в сферата на продуктите, услугите или производството.


Организационен и оперативен план
Постоянното наблюдение на представянето на компанията, както и подобрението на нейната организация и оперативна дейност са важни условия за успешния ръст


Финансови проучвания
Знанието за динамиката на даден сектор или пазар е първата стъпка към всяко бизнес решение. ICAP изготвя пазарни и секторни проучвания, адаптирани към нуждите и изискванията на всеки клиент


Консултантски услуги в сферата на Човешките ресурси
Ние от ICAP предоставяме решения от край до край в сферата на човешките ресурси на нашите клиенти като техен доверен консултант, съчетавайки експертния ни опит в подбора за ръководни длъжности с услугите за управление на човешкия капитал. Разработили сме методологии, които комбинират детайлните ни познания за българския пазар със специфичните умения и качества на квалифицираните ни консултанти и световните ни стратегически партньори като Hogan, Cut-e и Мета Profiling.
От гледна точка на развитие и оценка на служители, предоставяме следните услуги: Психометрични тестове; Център за оценка и развитие на служители/ Assessment Център в зависимост от нуждите на клиента; Оценка на представянето; Кариерно консултиране при освобождаване на служители/ Outplacement


Програми за оптимизация на разходите
Проектите в областта на оптимизация на разходите помагат на компаниите да максимизират резултатите с най-добро използване на ресурсите с които те разполагат, елиминирайки излишни дейности или повтарящи се процеси подобрявайки организационното представяне