ПОРТФОЛИО АНАЛИЗ

Идентифицирайте навреме основните рискове във Вашето портфолио от клиенти и партньори с помощта на услугата "Портфолио анализ", за да предприемете бързи и ефективни действия за тяхното управление.

Решението за анализ на клиентско портфолио, достъпно чрез онлайн платформата ICAPB2B.BG, Ви дава възможност да определите основните зони на търговски и кредитен риск. Този инструмент Ви предоставя по-ясна и по-пълна картина за ефективността на различните търговски политики, които са приложими за Вашия бизнес и Ви помага да управлявате по-ефикасно риска при търговски разплащания.

Услугата предоставя четири вида обобщени анализи заедно с възможността да видите повече подробности за отделните клиенти чрез директен достъп до фирмените профили на ICAP. Графиките с тенденции от предишни периоди на ниво портфолио добавят допълнителен анализ на търговските Ви политики, докато услугата за бързи известия Ви позволява да проследявате всички промени, настъпили в компаниите.

С "Портфолио Анализ" можете да направите:

• Преглед на разпределението на компаниите въз основа на тяхната кредитоспособност, изразено чрез кредитната оценка на ICAP;
Оценка на риска от неплащане въз основа на данните от единствения Платежен регистър в България – ICAP - Dun&Bradstreet Trade Exchange
• Проследяване на развитието на компаниите, като получавате навременни сигнали за промени и настъпили негативни събития, настъпили тях;
• Преглед на разпределението на компаниите въз основа на финансовите им резултати.


Свържете се с нас , за да научите повече за решението Портфолио Анализ и как то може да Ви е от полза при определянето на рисковете и възможностите, свързани с Вашите клиенти.