ICAP Group

Идентичност

ICAP Bulgaria е част от ICAP Group, една от най-успешните компании за предоставяне на Бизнес Услуги в Югоизточна Европа.

Бизнес практики

ICAP Group предлага богато портфолио от продукти и услуги, групирани в следните четири основни категории: Услуги за управление на кредитния риск, Маркетингови решения, Управленско консултиране, Услуги в областта на Човешките ресурси.

Финансовo развитие

С ясна стратегическа насоченост фокусирана върху клиентите, агресивни инвестиции и иновативни услуги, ICAP Group навлезе в нова ера на бързо развитие, както чрез органичен растеж, така и с придобиването на компании в Гърция и в чужбина.

Акционери

Мажоритарният акционер на ICAP Group е Global Finance, най-голямата независима инвестиционна компания в Югоизточна Европа, а Coface - един от най-големите световни кредитни застрахователи е миноритарен акционер.

ISO Сертификат

Висококачествените услуги на ICAP Group са сертифицирани от ноември 2000г. със Сертификат за гаранция за качеството ISO 9001.

Членства

ICAP GROUP е член на следните международни организации:

CREDITALLIANCE (COFACE worldwide network)


FEBIS (Federation of Business Information Services)


EADP (European Association of Directory and Database Publishers)


FEACO (European Federation of Management Consulting Association)


SESMA (Association of Management Consulting Firms in Greece)