ДРУГИ УСЛУГИ

В днешния бизнес свят, някои неща са сигурни: случват се промени в икономиката, конкуренцията е интензивна и с помощта на интернет, бизнес транзакциите са по-бързи от когато и да е било до сега. Съществува осезаема нужда за бизнес информация от страна на компаниите, която да подпомага работа им с клиенти и партньори при вземането на бързи решения. Продуктите и услугите на ICAP улесняват превръщането на информация в задълбочен анализ, спомагащ създаването на стратегии базирани на факти, които ще Ви помогнат да постигнете конкурентно предимство и един по-гъвкав, фокусиран върху клиента, печеливш бизнес. ICAP e водещ доставчик на бизнес информация в Югоизточна Европа и спомага при вземането на финансови, търговски и маркетингови решения, чрез предоставянето на различни видове бизнес анализи. В допълнение към това ICAP, предлага интегрирани консултантски услуги и услуги свързани с подбор на ръководни кадри, като по този начин допринася за развитието на ефективна стратегия и постигането на целите на вашата компания.

Научете повече за нашите продукти и услуги!